Volume 1 Number 4 (Nov. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
71
Yonghuai Liu, Luigi De Dominicis, Ralph R. Martin, and Baogang Wei
329
72
Wei Dai, Wenbo Li, Zhipeng Mo, and Tianhao Zhao
334
73
Bin Liang and Lihong Zheng
339
74
Isshaa Aarya, Danchi Jiang, and Timothy Gale
344
75
Adel Rhuma, Miao Yu, and Jonathon Chambers
350
76
Bing Hu and Simon Liao
356
77
Abdelhamid Abdesselam
360
78
Naveed Ejaz, Shazia Javed, and Zeeshan Sajid
364
79
Honglei Guo and Weimin Guo
370
80
Yu-Tao Cao, Jian-Ming Wang, Yu-Kuan Sun, and Xiao-Jie Duan
376
81
Hesam Rahimi, Saurabh Ratti, Ali Asghar Nazari Shirehjini, and Shervin Shirmohammadi
381
82
Simon Liao and Jing Chen
387
83
Bing Hu and Simon Liao
392
Copyright © 2008-2015. Lecture Notes on Software Engineering. All rights reserved.
E-mail: lnse@ejournal.net