Volume 2 Number 4 (Nov. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
138
Francisco Ortin, Daniel Zapico, Jose Quiroga, and Miguel Garcia
288
139
Mian Asbat Ahmad and Manuel Oriol
294
140
Pan-Wei Ng
300
141
Christopher Preschern, Nermin Kajtazovic, Andrea Höller, and Christian Kreiner
307
142
Shueh-Cheng Hu and I-Ching Chen
314
143
Rogério Rossi
320
144
Magne Jørgensen
327
145
Mian Asbat Ahmad and Manuel Oriol
331
146
Abdulmonem I. Shennat
337
147
Xiao Liu, Huimin Ma, and Jinlong Zhang
341
148
Laizhong Cui, Nan Lu, and Yuan Yuan Jin
348
149
Ye-In Chang, Chia-En Li, and Shu-Yi Lin
353
150
Zaher Al Aghbari
360
151
Yung-Hoh Sheu, Yao-Jhong Liou, and Zuo-Wen Wang
365
152
Carsten Mueller
371
153
Janjira Jojan and Anongnart Srivihok
375
Copyright © 2008-2015. Lecture Notes on Software Engineering. All rights reserved.
E-mail: lnse@ejournal.net